Rung chuông vàng khối 3

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Trung Sơn - TH Long Sơn
Người gửi: Trần Trung Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:24' 22-11-2009
Dung lượng: 578.4 KB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
Trần Trung Sơn
trường tiểu học long sơn
NĂM HỌC: 2009 - 2010

RUNG CHUÔNG VÀNG
Trân trọng kính chào quý thầy cô và các em học sinh đến với hội thi!
Khối 3
Trần Trung Sơn
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
E
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
C
D
E
A
B
C
D
S?n sng
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 1
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 2
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 3
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 4
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 5
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 6
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 7
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 8
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 9
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 10
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 11
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 12
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 13
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
Quan sát hình ảnh
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 14
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 15
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 16
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 17
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 18
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 19
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 20
Trần Trung Sơn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 21
RUNG CHUÔNG VÀNG
Trần Trung Sơn
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Rung chuông vàng!